't Strijkatelier 't Wassalon

Klik hiernaast voor de website van 't Wassalon

Overzicht prijzen

In 't Strijkatelier kan enkel met dienstenchueqes betaalt worden. Daarom is de strijkdienst dan ook zeer voordelig, vaak zelfs voordeliger dan een huishoudster of strijkster die u in het zwart betaalt. Na belastingsaftrek betaalt u slechts 5,25 euro per uur!

Bovendien verkrijgt u, na 750 minuten strijktijd op klantenkaart, een jeton van 't Wassalon ter waarde van 3,5 euro.

U koopt met 1 dienstencheque 60 minuten strijktijd. Per kledingstuk worden volgens onderstaande tabel een aantal minuten strijktijd gerekend. Deze tijd wordt gebruikt voor het registreren, strijken, kwaliteitscontroles en administratie.

Voorbeeld:

  • 6 hemden = 6 x 10 minuten = 1 dienstencheques
  • 2 rokken + 1 bloes = 2 x 11 minuten + 10 minuten = 32 minuten = 1 dienstencheques en een tegoedbon van 28 minuten strijktijd

U betaalt altijd het aantal dienstencheques afgerond naar boven. Hierdoor verkrijg je resterende strijktijd en deze kan je bij je volgende strijk in mindering brengen.

Als u bijvoorbeeld 90 minuten strijktijd hebt, betaalt u 2 dienstencheques en verkrijgt u een bon voor 30 minuten resterende strijktijd.

Prijzen overzicht

kleedij volwassen kleedij kinderen kleedij andere